Meteen naar de inhoud

Persona’s helpen je relaties op te bouwen

Maak jouw marketing activiteiten persoonlijk, met als gevolg dat ze beter aansluiten op de wensen en behoeften van je publiek. Het beste middel daarvoor is het maken van persona’s. Deze fictieve personages zijn gebruikers van jouw product of dienst. Geef je persona een passende naam en bepaal een functie. Geef je persona ook een gezicht met een foto, zodat je persoonlijke content kan maken en een gerichtere boodschap kunt schrijven.

“In plaats van dat je een tekst schrijft gericht aan mannelijke 45+’ers

schrijf je nu een persoonlijke tekst aan Joris van Beek”

Het gebruiken van persona’s geeft input voor 4 onderdelen

Weet wat je potentiële klant beweegt

Krijg duidelijk welke taal ze graag gebruiken

Weet welke media kanalen ze vaak bezoeken

Maak content die optimaal gericht is op je publiek

Gegevens verzamelen

Vrezamel relevante klant informatie zodat je tot goede persona’s komt. De meest waardevolle informatie voor het vormen van persona’s vind je via de volgende kanalen.

Statistieken Google Analytics

Statistieken social media accounts

Interviews bij bestaande klanten

Belangrijke vragen gaan over demografische aspecten en interesses van je doelgroep. Maar ook de klantreis onderzoeken geeft veel waardevolle informatie.

Als eerste onderzoeken we de demografische aspecten: In welke leeftijdsgroep zitten ze? Wat is de burgerlijke staat? Waar komen jouw persona’s vandaan? Wat is het opleidingsniveau? Wat is de functie waarin ze werkzaam zijn?

Vervolgens onderzoeken we de interesses: Wat zijn kenmerkende persoonlijke drijfveren en interesses? Wat zijn de belangrijkste klant taken en ambities waar jij als bedrijf aan kan bijdragen? Welke professionele uitdagingen kan jij voor ze oplossen? Wat zijn de voornaamste taken en verantwoordelijkheden? Hoe belangrijk zijn jouw kerncompetenties voor hem?

Als laatste, maar misschien wel het belangrijkste, is de Customer Journey, aan de beurt: Welke stappen nemen ze bij het overwegen van een aankoop? Hoeveel concurrenten zullen ze overwegen? Waar zoekt jouw persona naar informatie? Op welke websites komt jouw persona graag? Welke devices gebruiken ze? Is de schrijfstijl speels of heel zakelijk? Welke on- en offline media kanalen bezoekt deze persoon nog meer?

Persona Template

Persona Bmos

Als je voldoende gegevens verzameld hebt, gaan we ze vorm geven in een persona template. Deze methode visualiseert en geeft een helder overzicht van je belangrijkste klanten. Het vormt uiteindelijk een visuele samenvatting van de personen.

Ga je vervolgens een blog schrijven of een nieuwsbrief opstellen? Dan is het dus belangrijk om het te schrijven aan jouw persona. Bedenk wat jouw persona zou willen zien, welk taalgebruik vindt hij prettig en op welke manier zou de informatie het beste overkomen? Uiteindelijk haal je hiermee het beste resultaat door de persona uitgeprint naast je neer te leggen en hem letterlijk aan deze persoon te schrijven.

Naarmate je aanvullende inzichten verkrijgt door bijvoorbeeld nieuwe (potentiële) klanten moet natuurlijk het template updaten, zodat het een levend document blijft.